Varstvo pri delu

Matrika usposablja delavce za varno delo
 • teoretična usposabljanja (tudi upravljavci viličarjev in težke gradbene mehanizacije)
 • praktična usposabljanja (v sodelovanju z delodajalcem)
 • izdelava strokovnih podlag in ocene tveganj
 • meritve mikroklimatskih pogojev dela ter meritve osvetljenosti in svetlosti
 • pregledovanje in preizkus vseh vrst delovne opreme (strojev)
 • naloge strokovnega delavca po zakonu o varnosti in zdravju pri delu
 • vzpostavitev ter vzdrževanje HACCP sistema ter usposabljanje
 • vodenje on-line evidenc
 • koordinacija varstva pri delu na gradbiščih
 • izdelava varnostnih načrtov – gradbišča
 • kemijsko svetovanje
  • pomoč pri REACH
  • usposabljanje za varno delo s kemikalijami
  • zastopstvo t.i. »Only Representative«
  • pregledovanje deklaracij (nevarne kemikalije, kozmetika, detergenti)
  • priglasitev biocidov
 • meritve hrupa

Za uporabnike aplikacije