Energetika

izdelava energetskega plana, učinkovita raba energije, obnovljiva energija
  • izdelava lokalnega energetskega koncepta (LEK)
  • pomoč pri vzpostavitvi sistema SIST EN ISO 50.001
  • energetski pregledi objektov/podjetij
  • priprava vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za OVE in URE

Za uporabnike aplikacije