Varstvo pred požarom

Matrika izdeluje požarne rede in evakuacijske načrte
  • izdelava požarnih redov
  • izdelava načrtov evakuacije
  • izdelava požarnih načrtov
  • priprava vloge za pridobitev dovoljenja za promet z eksplozivnimi in pirotehničnimi sredstvi
  • usposabljanje
  • opravljanje nalog pooblaščene osebe po zakonu o varstvu pred požarom
  • pregledi in preizkusi sistemov APZ
  • izdelava študije požarne varnosti
  • meritve elektroinštalacij, strelovodov

Za uporabnike aplikacije