Reference s področja: VARSTVO PRI DELU in VARSTVO PRED POŽAROM

Matrika deluje v skladu z pooblastili različnih ministerstev Republike Slovenije

Pogodbena strokovna služba za podjetja:

  • Hofer trgovina d.o.o., Lidl Slovenija d.o.o. k.d., DARS d.d., Žito d.d., Hipox d.o.o., Salus Ljubljana d.d., JKP Komunala Ribnica d.o.o., SGS Slovenija d.o.o., Yaskawa Ristro d.o.o., JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, IErtl Glas steklo d.o.o., Rotis d.o.o., KGZ Ribnica d.o.o., Riko ekos d.o.o.

Storitve:

  • Mercator d.d., Melamin d.d., SGS Slovenija d.o.o., Snežnik d.d., Gramiz d.d., Inles d.d., Wuerth d.o.o., Šilc Trade d.o.o., Monty d.o.o., Vegafit d.o.o., Ma-Prof d.o.o., Juteks d.d., BSH Hišni aparati d.o.o., Snežnik d.d., RTV Slovenija, Koving d.o.o., Riko d.o.o., Ograje Kočevar d.o.o., Kovinoplastika Lož d.d., I.S.P. d.o.o., MBS Proplus d.o.o., Lestroj d.o.o., Soring d.o.o., Avtogemma d.o.o., Občina Mislinja

Koordinacija gradbišč in izdelava varnostnih načrtov (naročniki):

  • JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Ljubljanske mlekarne d.d., Klivent d.o.o., Gimnazija Bežigrad, Občina Kamnik, SGS Slovenija d.o.o., Projekt d.d. Nova Gorica, NLB Leasing d.o.o., Riko Ribnica d.o.o., Hellalux Saturnus Slovenija d.o.o., Elektro Ljubljana d.d., JZ Šport Ljubljana, Dom upokojencev Center LJ, Hagleitner Hygiene d.o.o., Javni stanovanjski sklad MO LJ, VG5 d.o.o., Pumej d.o.o., Eko srebrna hiša d.o.o., MB Oprema d.o.o., Osnovna šola Ribnica, Kota Petrovče d.o.o., Občina Domžale, Gradnje Polak, Epikon d.o.o.

Pregledi podjetij (audit / due dilligence):

  • LEK d.d. (lokacije: LJ, Mengeš, Prevalje, Lendava), TAPI Croatia (PLIVA Hrvaška), Luka Koper d.d., GE Healthcare Croatia d.o.o. (Hrvaška), Plurifilter d.o.o. (Ingersoll Rand), Nafta Strojna d.o.o., Integral d.d. Lendava, TIB Transport d.d.

Aktivna požarna zaščita:

  • DARS d.d., Mercator d.d., Ministrstvo za notranje zadeve, Hofer trgovina d.o.o., Žito d.d., KGZ Ribnica, Pošta Slovenije, Stahlgruber d.o.o., Zarja elektronika d.o.o., Ipod projekti d.o.o., Atlans d.o.o., GZS Center za poslovno usposabljanje, Šilc Trade d.o.o., Sub d.o.o., Gozdarstvo Grča d.d., Zavod za zaposlovanje RS, Cerk d.o.o., Evt-sistemi d.o.o., Ožbolt d.o.o., Pokrajinski muzej Kočevje

Za uporabnike aplikacije