Reference s področja: ENERGETIKA

Matrika deluje v skladu z pooblastili različnih ministerstev Republike Slovenije

Izdelava lokalnih energetskih konceptov (LEK) za občine:

  • Radenci (podizvajalec),
  • Rečica ob Savinji
  • Luče

Študija primernosti lokacij za sončne elektrarne:

  • Občina Šoštanj

Za uporabnike aplikacije